DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Oblastní pobočka Klubu českého staváka "VYSOČINA"

Historie pobočky

Založení pobočky klubu Českého staváka "Vysočina"

     Pobočka byla založena při výstavě ve Stonařově dne 8. 12. 1991.

    Nejdříve se sešel přípravný výbor pobočky a byli zvoleni tito hlavní funkcionáři:

 

    Předseda:       František Vašíček z Hybrálce

    Jednatel:         Zdeněk Ruhr z Antonínova Dolu u Jihlavy

    Pokladník:       Míla Grubauer ze Štoků

 

               Založení pobočky bylo iniciováno samotnými členy, kteří do této doby dojížděli do sousedních oblastních poboček ze značných vzdáleností. Po rozdělení naší republiky dostala pobočka pořadové číslo osm místo pobočky Slovenské. Prvním předsedou pobočky byl přítel František Vašíček. Po jeho smrti byl zvolen v roce 1993 přítel Miloslav Vokřínek z Hodic, který tuto funkci vykonával velmi krátkou dobu. Od roku 1994 až do roku 1999 vykonával tuto funkci Vladislav Svoboda z Rančířova. Od ledna 2000 vykonával funkci předsedy dlouhou dobu Ing. Jan Nečas z Třebíče, který byl na schůzi v květnu 2023 zvolen čestným předsedou a výkon této funkce převzal Libor Pešek z Rankova.

               Funkci pokladníka převzal po úmrtí přítele Grubauera v roce 2000 přítel Stanislav Novotný z Radošova. Když v roce 2009 z této funkce odstoupil byl novým pokladníkem zvolen přítel Vlastimil Hejl z Lomnice, avšak pro těžké onemocnění funkci nevykonával a pokladnu celý rok suploval předseda Ing. Jan Nečas. Na výroční schůzi v roce 2010 byl zvolen do funkce pokladníka přítel Igor Žoudlík z Pavlova, který však pro velké pracovní vytížení také nemohl funkci vykonávat, proto i nadále suploval funkci předseda pobočky Ing. Jan Nečas. Při výroční schůzi v roce 2011, při pobočkové speciální výstavě, byl do funkce pokladníka zvolen přítel Jiří Žák z Dolních Vilémovic, který funkci pokladníka začal ihned vykonávat a vykonává ji dodnes.

Do poslední hlavní funkce jednatele, byl při zakládání pobočky byl zvolen Přítel Zdeněk Ruhr, který tuto funkci vykonával bez přerušení až do své smrti v roce 2012. Vykonával jí velmi zodpovědně a byl hybnou sílou a duší naší pobočky. Je především jeho zásluhou, že se každý rok pravidelně konala speciální výstava pobočky při okresní výstave ve Štokách. Při této výstavě jsme pravidelně svolávali výroční schůzi, na které bývali účastníky taky posuzovatelé. Pravidelně se této schůze rovněž účastnili členové výboru klubu, kteří vždy provedli celkové zhodnocení úrovně speciální výstavy i jednotlivých chovů. Funkci jednatele převzal v roce 2012 přítel Miloslav Vokřínek, který tuto funkci vykonával až do roku 2021, kdy na toto místo nastoupil přítel Hanzal Vlastimil z Litohoře. V roce 2023 byl do této funkce zvolen Bc. Václav Lebeda z Třemošnice.

Přítel Miloslav Vokřínek vykonával od roku 1995 funkci předsedy revizní komise. Vykonával ji velmi zodpovědně a nápomocen mu je přítel Jaroslav Bačkovský z Chotěboře, který v roce 2012 tuto funkci převzal a vykonává jí dodnes.

Funci vzdělavatele pobočky vykonával až do své smrti v roce 2008 přítel Josef Freundereich z Havlíčkova Brodu. Nyní tuto funkci v pobočce vykonává přítel Jindřich Příhoda z Krejcaru. Je to zároveň i jediným posuzovatelem v naší pobočce.

Pobočka Vysočina má aktuálně 25 členů a řadí se v rámci klubu k těm silnějším.

Sestavil:              Ing. Jan Nečas, čestný předseda

Doplnil:               Bc. Václav Lebeda, jednatel