DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Oblastní pobočka Klubu českého staváka "VYSOČINA"

Historie pobočky

Založení pobočky klubu Českého staváka " Vysočina"

    Pobočka byla založena při výstavě ve Stonařově dne 8. 12. 1991.

    Nejdříve se sešel přípravný výbor pobočky a byli zvoleni tito hlavní funkcionáři:

    Předseda -  František Vašíček z Hybrálce

    Jednatel -  Zdeněk Ruhr z Antonínova dolů u Jihlavy

    Pokladník - Míla Grubauer ze Štoků

    Založení pobočky bylo iniciováno samotnýmy členy, kteří do této doby dojížděli do sousedních oblastních poboček do zančných vzdáleností. Po rozdělení naší republiky dostala pobočka pořadové číslo osm místo pobočky Slovenské. Prvním předsedou pobočky byl přítel František Vašíček. Po jeho smrti byl zvolen v roce 1993 přítel Miloslav Vokřínek z Hodic, který tuto funkci vykonával velmi krátkou dobu. Od roku 1994 až do roku 1999 vykonával tuto funkci Vladislav Svoboda z Rančířova. Od ledna 2000 vykonává funkci předsedy ing. Jan Nečas z Třebíče, kterou vykonává dosud.

    Funkci pokladníka převzal po úmrtí přítele Grubauera v roce 2000 přítel Stanislav Novotný z Radošova. Když v roce 2009 z této funkce odstoupil byl novým pokladníkem zvolen přítel Vlastimil Hejl z Lomnice avšak pro těžké onemocnění funkci nevykonával a pokladnu celý rok suploval předseda Ing. Jan Nečas. Na výroční schůzi v roce 2010 byl zvolen přítel Igor Žoudlík do funkce pokladníka, který však pro velké pracovní vytížení nemohl funkci vykonávat, proto i nadále suploval funci předseda pobočky. Při výroční schůzi v roce 2011, při pobočkové speciální výstavě, byl do funkce pokladníka zvolen přítel Jiří Žák z Dolních Vilémovic, který funkci pokladníka začal ihned vykonávat. Do poslední hlavní funkce jednatele, byl při zakládání pobočky byl zvolen Přítel Zdeněk Ruhr, který tuto funci vykonává bez přerušení doposud. Vykonává jí velmi zodpovědně a je hybnou sílou a duší naší pobočky. Je především jeho zásluhou , že každý rok se pravidelně koná speciální výstava pobočky při okresní výstave ve Štokách. Při této výstavě pravidelně svoláváme výroční schůzy, na které bývají účasníky taky posuzovatelé, kteří vyhodnocují úroveň vystavených holubů. Pravidelně se této schůze rovněš účastní členové hlavního výboru klubu, kteří vždy provedou celkové zhodnocení úrovně naší výstavy i jednotlivých chovů. Dalším důležitým členem, kterého nemůžeme opomenout je přítel Miloslav Vokřínek z Hodic, který funci předsedy revizní komise vykonává od roku 1995. Vykonává ji velmi zodpovědně a výpomocen mu je přítel Jaroslav Bačkovský z Chotěboře. Funci vzdělavatele pobočky vykonával až do své smrti přítel Josef Freundereich z Havlíčkova Brodu. Nyní tuto funkci v pobočce vykonává přítel Jindřich Příhoda z Krejcaru. Je to zároveň i jediný posuzovatel v naší pobočce.

 

Sestavil:   předseda ing. Jan Nečas